Соленоиди

Соленоидът е вид електромагнит, който се използва когато целта е да се генерира контролирано магнитно поле.

Ако целта на соленоидът е да предоврати промени в електрическия ток, то той може да бъде специално класифициран като индуктор вместо като електромагнит.