Окабеляване

ЛМП България разполага с автоматични машини за рязане, оголване, кримпиране и запояване.

Компанията има опит при работа с различни конектори, терминални клеми и кабелни глави.