Бобинаж

Електрическата бобина е шпиндел или цилиндър, със или без фланци, върху която има навит меден проводник (тел).

Бобината с навита тел, пренасяща ток, има важни магнитни свойства.