Спойки

Запояването е процес, при който два или повече елемента (обикновено метални), са свързани помежду си чрез топене и поставяне на запълващ метал (спойка) в съединението, като металът за запълване има по-ниска точка на топене от съединяваните метали.

Запояването се използва за създаване на постоянна връзка между електронни компоненти.