Тестова лаборатория

ЛМП България разполага с висококачествени инструменти за QC (Контрол на качеството), които помагат на компанията да гарантира, че произведените продукти спазват определен набор от стандарти за качество и отговарят на изискванията на клиентите