Прекъсвачи

Прекъсвачът е автоматично задвижван електрически превключвател, предназначен да предпази електрическата верига от повреди, причинени от свръх напрежение, обикновено в резултат на претоварване или късо съединение.

Основната функция на прекъсвачът е да прекъсне токовия поток след откриване на неизправност.  За разлика от предпазителя (бушон), който работи веднъж и след това трябва да бъде сменен, прекъсвачът може да бъде рестартиран (ръчно или автоматично), за да се възобнови нормалната работа.