Термомагнитни релета и бобини

Релето е електрически задвижван превключвател.  Много релета използват електромагнит за механично управление на превключвателя, но се използват и други начини за управление, като например релета в твърдо състояние (solid-state relays).

Електрическата бобина е шпиндел или цилиндър, със или без фланци, върху която има навит меден проводник (тел).  Бобина с навита тел, пренасяща ток, има важни магнитни свойства.